Sími 441 5300

Starfsreglur

Starfsreglur Foreldrafélags leikskólans Arnarsmára

1. gr.
Félagið heitir Foreldrafélag leikskólans Arnarsmára.
2. gr.
Aðilar að félaginu eru allir foreldrar/forráðamenn barna í leikskólanum Arnarsmára í Kópavogi.
3. gr.
Markmið foreldrafélagsins er, að stuðla að velferð barna með því meðal annars að vinna:
a) að aukinni samvinnu foreldra og starfsfólks innbyrðis um starfsemi og aðbúnað leikskólans
b) að því að leggja hagsmunum barna lið bæði innan leikskólans og út á við.
4. gr.
Félagsgjald er ákveðið á aðalfundi. Gjaldið greiðist einu sinni á ári, á haustmisseri. Gjaldið skal innheimt í samvinnu við bankastofnun. Gjaldið rennur í sjóð sem stendur straum af kostnaði við starfsemi félagsins.
5. gr.
Kosning til stjórnar félagsins skal fara fram á aðalfundi. Stefnt skal að því að hver deild leikskólans eigi tvo fulltrúa í stjórninni, þannig að samtals skipi stjórn foreldrafélagsins 8 fulltrúar. Auk þess skal starfsfólk leikskólans kjósa einn fulltrúa til setu í stjórninni.
Æskilegt skal vera að hver fulltrúi sitji tvö ár í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, en kjósa skal formann, gjaldkera og ritara.
6. gr.
Foreldrafélagið skal á aðalfundi móta leiðir að markmiðum félgasins og skulu allar ákvarðanir bókfærðar.
7. gr.
Stjórn félagsins hefur forgöngu um alla vinnu við starfsemi þess. Val verkefna og vinna stjórnarmanna skal vera innan markmiða foreldrafélagsins, og að því marki sem ákvarðana aðalfundar nýtur við, skal eftir þeim starfað.
8. gr.
Aðalfund foreldrafélagsins skal halda á tímabilinu 15. sept. til 1. nóv. ár hvert og skal boða til hans með auglýsingu með minnst viku fyrirvara.
Dagskrá aðalfundar skal vera þessi:
c) Skýrsla stjórnar
d) Skýrsla gjaldkera um reikninga félagsins
e) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
f) Breytingar á starfsreglum
g) Umræður og ákvarðanir um málefni félagsins
h) Ákvörðun félagsgjalda
i) Kosning til stjórnar
j) Önnur mál
9. gr.
Tillögur til breytinga á starfsreglum verða að hafa borist stjórn félagsins, skriflega, í síðasta lagi þremur dögum fyrir auglýstan fund. Breytingar á starfsreglum ná því aðeins fram, að 2/3 fundarmanna greiði þeim atkvæði.
Starfsreglur þessar voru samþykktar á fundi stjórnar þann 9. nóvember 1998.

ginmálÞetta vefsvæði byggir á Eplica