Kynni barnsins af náttúrunni eru þýðingarmikil fyrir þroska þess. Mikilvægt er að börn skynji og uppgötvi náttúruna af eigin raun og læri að njóta hennar sér til yndisauka. Í Arnarsmára er stuðlað að virðingu barnanna fyrir náttúrunni og náttúruvernd og þeim er séð fyrir fjölbreyttum möguleikum á að kynnast henni sem og veðrinu og árstíðunum í fjölbreytileika sínum. Í umhverfinu verða sífelldar breytingar og þá geta óvæntar aðstæður komið upp. Börnin kafa dýpra í viðfangsefnin, leita nýrra svara og öðlast mikilvæga þekkingu á náttúru og umhverfi. Tækifæri barna til að umgangast náttúruna hafa minnkað á síðari árum og útivistarsvæði eru flest manngerð, bæði við heimili og skóla. Með útinámi fá börnin fleiri tækifæri til að kynnast umhverfinu. Í Arnarsmára er þema bæði að vori og hausti um árstíðarnar þar sem börnin læra um þær allar á fjölbreyttan hátt. Hver árgangur á sér ákveðinn stað í náttúrunni þar sem hann velur sér tré og heimsækir það reglulega til að fylgjast með árstíðabundnum breytingum. Frá Arnarsmára er mikið og fagurt útsýni og er athygli barnanna vakin á því. Á lóðinni er matjurtagarður sem hlúð er að og fylgst með sprettu og uppskorið ríkulega að hausti. Einnig er á lóð skólans útieldstæði sem ýmist er notað til útieldunar eða kveiktur er varðeldur. Náttúrufræðistofa er heimsótt öðru hverju og farin er sveitaferð að vori. Rætt er við börnin um umhverfisvernd og þau hvött til að ganga vel um umhverfið og náttúruna.

Umhverfissáttmáli Arnarsmára

Við berum öll virðingu fyrir sjálfum okkur og náttúrunni og sýnum það í verki

Markmið Arnarsmára

1. Verða meðvitaðri um umhverfisvernd

        Leiðir:

 • Fræða börnin um umhverfisvernd
 • Njóta náttúrunnar árið um kring, bæði í garðinum okkar og með því að fara í ferðir
 • Hreinsa rusl
 • Hugsa vel um trén og gróðurinn
 • Rækta grænmeti

2. Molta lífrænan úrgang

        Leiðir:

 • Safna lífrænum úrgangi á deildum og í eldhúsi
 • Fara með úrganginn í Hákinn

3. Flokka þann úrgang sem fer í endurvinnslu og endurnýta það sem hægt er („hugsum áður en við hendum“)

        Leiðir:

 • Setja í endurvinnslu; gler, plast, bylgjupappa, fernur, málma, skilagjalds-skyldar umbúðir, rafhlöður, dagblöð
 • Endurvinna pappír, búa til kúlur
 • Nýta pappír betur; prenta og teikna báðum megin, merkja allar myndir
 • Nýta annað í skapandi starf og útileiki, rannsóknir og tilraunir

4. Ganga snyrtilega um úti sem inni

        Leiðir:

 • Venja sig á að ganga snyrtilega um
 • Setja hluti alltaf aftur á sinn stað
 • Lagfæra hluti jafnóðum
 • Fara vel með verðmæti eins og t.d. bækur
 • Nota umhverfisvænar hreinsivörur við ræstingu skólans
 • Kennararnir séu börnunum góðar fyrirmyndir

5. Bæta heilsu barna og kennara og auka vellíðan þeirra, bæði andlega og líkamlega

        Leiðir:

 • Áhersla á holla næringu        
 • Áhersla á hreyfingu
 • Umræður um heilbrigt líferni almennt

6. Iðka dyggðir

        Leiðir:

 • Frumkvæði, vinátta og gleði látin blómstra þannig að börnum og kennurum líði vel

7. Minnka neyslu

        Leiðir:

 • Fræðsla um nýtni og matarsóun fyrir börn og starfsfólk
 • Réttar skammtastærðir
 • Nýting matarafganga

Með þessu viljum við:

 • Draga úr sorpi frá leikskólanum
 • Auka fræðslu um flokkun á lífrænum úrgangi til barna og starfsfólks
 • Fræða börn og starfsfólk um moltugerð
 • Auka þátttöku barnanna í flokkunarferlinu
 • Auka áhuga starfsfólks og barna á að ganga snyrtilega um úti sem inni
 • Að börnin nýti sér vettvangsferðir sem leiðir til uppgötvunar og náms
 • Breyta viðhorfum starfsmanna til útiveru
 • Auka hreysti barna og starfsfólks
 • Draga úr sóun á mat
 • Nýta betur það sem til er