Þróunarverkefni um mál og lestur í Kópavogi

 

Þann 26. maí 2015 skrifuðu bæjarstjóri Kópavogs, fulltrúi foreldra í Kópavogi og menntamálaráðherra undir þjóðarsáttmála um læsi, þar sem menntamálayfirvöld og sveitarfélagið einsetja sér að bæta læsi barna í Kópavogi.

Mál og lestrarhæfni er viðfangsefni allra barna og mikilvægt samfélagslegt verkefni. Börn fá í vöggugjöf hæfileikann til þess að læra mál. Hversu vel hann nýtist fer eftir því hversu mikla og fjölbreytta málörvun þau fá í uppvexti sínum. Snemmtæk íhlutun er forsenda þess að efla börn á fyrstu stigum læsisnáms og koma þannig í veg fyrir námserfiðleika og neikvæða upplifun af skólagöngu seinna meir.

Stefna Kópavogs um mál og lestur gerir ráð fyrir að unnið sé út frá fimm grunnþáttum lestrar: Hljóðkerfis – og hljóðvitund, lesfimi, lesskilningi, orðaforða og hljóðrænni umskráningu.

Veturinn 2016-2017 voru leik- og grunnskólar Kópavogs í þróunarverkefni um mál og lestur og hver skóli mótaði þar eigin aðferðir til þess að ná markmiðum í stefnu Kópavogsbæjar.


Í Arnarsmára var þróunarverkefnið byggt á Samræðulestri í mikilli samvinnu við foreldra. Samræðulestur byggir á samræðum eins og nafnið bendir til og lögð er áhersla á að fá börnin til að segja frá með sínum orðum í bland við texta sögunnar þegar við á.

Rannsóknir sýna að þegar lesið er með aðferð Samræðulesturs eykur það orðaforða, málskilning og frásagnarhæfni barnanna.

Þróunarverkefnið hófst í nóvember með lestrarátaki bæði í leikskólanum og heima. Foreldrar, í samráði við barnið sitt, voru hvattir til að fá lánaðar bækur í leikskólanum og lesa hverja bók að minnsta kosti þrisvar sinnum. Því oftar sem bækur eru lesnar og því oftar sem börn heyra ókunn orð því meiri líkur eru á að þau orð festist í minni þeirra og auki þannig orðaforða þeirra.

Því fjölbreyttari orðaforða sem börn búa yfir því auðveldara verður fyrir þau að skilja flóknari texta seinna.

Auk lestrarátaksins sem var endurtekið í febrúar var lögð áhersla á Orðaspjall og Lubbi finnur málbein  í þróunarverkefninu.

Verkefnastjóri var Hrafnhildur Steinþórsdóttir.

Afrakstur verkefnisins má meðal annars sjá hér:

Arnarsmári - skýrsla

 

 

Læsisstefna Arnarsmára

Hér má finna læsisstefnu Arnarsmára

Myndbönd frá Menntamálastofnun

Læsiráð

Hvernig er mikilvægt að lesa fyrir börnin